PRIVACY EN VOORWAARDEN

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Switch Creative kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Switch Creative, en/of omdat u deze zelf aan Switch Creative verstrekt. Switch Creative kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom Switch Creative gegevens nodig heeft
Switch Creative verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Switch Creative uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Switch Creative bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden
Switch Creative verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@switchcreative.nl. Switch Creative zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Switch Creative neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Switch Creative maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Switch Creative verzamelde persoonsgegevens, neem dan a.u.b. contact op.

Switch Creative is te bereiken via telefoon: 06-51044409 en e-mail: info@switchcreative.nl